Close

Máy đo sức căng bề mặt K100

Model: K100

Hãng sản xuất: KRUSS – SCIENTIFIC

Xuất xứ: Đức.

MÁY ĐO SỨC CĂNG BỀ MẶT K100

Dùng để xác định sức căng bề mặt, góc tiếp xúc bề mặt và hơn thế nữa.

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D971, ASTM D1331, ASTM D1417, DIN EN 14210, DIN EN 14370, ISO 304, ISO 1409, ISO 4311, ISO 6889, OECD 115.

Cảm biến lực cực nhạy với độ phân giải vượt trội 0,001 mN/m cho kết quả chính xác và ổn định.

Nhiệm vụ và ứng dụng:

 • Xác định hiệu lực và hiệu quả của chất hoạt động bề mặt bằng phép đo nồng độ micelle tới hạn (critical micelle concentration -CMC).
 • Xác định sự hút ẩm của viên nén, thành phần hoạt tính của dược phẩm và tá dược.
 • Làm ướt vecni và sơn.
 • Xác định hàm lượng các sản phẩm phân hủy trong dầu.
 • Xác nhận làm sạch và làm sạch bể trong ngành công nghiệp thực phẩm.
 • Làm ướt và bám dính các lớp phủ.
 • Phát triển các sản phẩm mỹ phẩm.
 • Xác định độ thấm ướt của mực.
 • Làm ướt bó sợi và hàng dệt may.
 • Phân tích các sửa đổi bề mặt.

Các phương pháp đo chính:

 • Đo sức căng bề mặt bằng cách sử dụng phương pháp tấm, phương pháp vòng và phương pháp que tương ứng với các tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ phương pháp vòng tear-off phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D971.
 • Đo nồng độ CMC của bề mặt phủ.
 • Đo góc tiếp xúc và năng lượng tự do bề mặt của chất rắn, bột hoặc bó sợi
 • Đo khối lượng riêng của chất lỏng và chất rắn.
 • Đo sự lắng đọng của các chất phân tán.
 • Đo khả năng xâm nhập của trầm tích.
 • Dải đo từ -15 đến 300°C, đo nhiệt độ với cảm biến bên trong và bên ngoài.