Close

Máy đo nhiệt độ chớp cháy cốc hở ASTM D92

Model: 34300-2

 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D92, IP 36, BS DIN EN ISO 2592
 • Dùng xác định nhiệt độ chớp cháy dầu nhớt ( dầu nhờn)
 • Ngọn lửa mồi bằng điện hoặc gas LPG
 • Sẵn có phụ tùng để chuyển đổi sang dùng gas LPG nếu muốn.
 • Nhiệt độ đo: đến 400°C
 • Tự động điều chỉnh tốc độ gia nhiệt, phát hiện nhiệt độ chớp cháy và nhiệt độ cháy.
 • Phát âm thanh báo khi kết thúc thử nghiệm.
 • Tự động bù áp suất khí trời.

Chức năng an toàn:

 • Trang bị tính năng bảo vệ quá nhiệt.
 • Dập lửa tự động bằng tấm đậy cốc mẫu. Tấm đậy dập lửa có thể kích hoạt thủ công bằng cách bấm nút Snuffer.
 • Kiểm tra nhiệt độ mẫu phải thấp hơn nhiệt độ chớp cháy mong đợi tại thời điểm đo và kiểm tra đầu dò nhiệt độ đã kết nối hay chưa; đầu dò nhiệt đã được nhúng và cốc mẫu hay chưa.
 • Máy tự động dừng khi nhiệt độ vượt quá 50°C so với nhiệt độ chớp cháy mong đợi trong chương trình đo Search Mode.