Close

Máy đo nhiệt độ chớp cháy Abel IP 170

Model: 34200-2 U

 • Dùng đo nhiệt độ chớp cháy của dầu Jet, Jet A1
 • Đáp ứng tiêu chuẩn IP 170, IP 492, BS 3900-A9 & BS 6664-2 & ISO 1523, BS EN ISO 13736 & BS 2000-170
 • Ngọn lửa mồi bằng điện hoặc gas LPG
 • Sẵn có phụ tùng để chuyển đổi sang dùng gas LPG nếu muốn.
 • Nhiệt độ đo: đến 93°C (5 đến 93°C khi trang bị thiết bị làm lạnh tuần hoàn)
 • Tự động điều chỉnh tốc độ gia nhiệt, phát hiện nhiệt độ chớp cháy và nhiệt độ cháy.
 • Phát âm thanh báo khi kết thúc thử nghiệm.
 • Tự động bù áp suất khí trời.

Chức năng an toàn:

 • Trang bị tính năng bảo vệ quá nhiệt.
 • Kiểm tra nhiệt độ mẫu phải thấp hơn nhiệt độ chớp cháy mong đợi tại thời điểm đo và kiểm tra đầu dò nhiệt độ đã kết nối hay chưa; đầu dò nhiệt đã được nhúng và cốc mẫu hay chưa.
 • Máy tự động dừng khi nhiệt độ vượt quá 50°C so với nhiệt độ chớp cháy mong đợi trong chương trình đo Search Mode.
 • Nguồn điện: 220/240V, 50/60Hz