Close

Máy đo kết quả ổn định OXY hóa nhiệt ETR ELLIPSOMETER

Danh mục: ,

Model: FALEX 430 ETR

 • Dùng xác định kết quả oxy hóa nhiệt trên ống heater tube sau khi trải qua quá trình thử nghiệm oxy hóa.
 • Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM D3241
 • Là phương pháp trọng tài chỉ định phương pháp trọng tài theo ASTM D1655
 • Cho phép hiệu chuẩn máy tại Việt Nam
 • Nguyên lý đo: quang học ellipsometric (ETR)
 • Nguồn quang Laser 1550nm
 • Tự động xác định độ dầy lớp cặn bám trên cột có điện tích max 2,5mm2, thể tích cặn.
 • Biểu đồ cặn dưới dạng không gian 3D hoặc 2D

 • Thể hiện màu kết quả là đỏ khi cặn vượt quá 85nm.
 • Chiều dài đo trên ống heater tube 5mm đến 55mm
 • Tự động đưa ống heater tube vào buồng đo và đưa cột ra ngoài khi đo xong
 • Tự động chụp ảnh ghi nhận số seri của ống heater tube và in kèm khi in báo cáo kết quả đo.
 • Cảnh báo kết quả Pass hoặc Fail
 • Kết quả đo lưu trong máy, lưu trong thẻ nhớ USB hoặc xuất ra máy tính, LIMS

 • Khoảng đo độ sâu lớp cặn: 0 – 330nm
 • Độ chính xác (precision) khảo sát tại 85nm
 • Độ lặp lại : r = 1,55nm
 • Độ tái lặp: R = 4,13nm
 • Sai số dựa trên ống reference tube chuẩn: +/-5% hickness
 • Nguồn điện sử dụng: 100 - 240V, 250w