Close

Máy đo độ nhớt tự động U-VISC 120

Model U-VISC 120

Hãng: OMNITEK
Xuất xứ: HÀ LAN

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D445, D446, ISO3104, ISO3105, IP 71
Thiết bị hoạt động hoàn toàn tự động
Làm việc độc lập với màn hình cảm ứng hoặc dùng chung với máy vi tính

Danh mục: , Từ khóa: ,

Model U-VISC 120

 • Gồm 1 bể ổn nhiệt, làm việc đến 150°c
 • Số nhớt kế lắp trong bể: 2 cái
 • Khây lấy mẫu tự động 32 vị trí
 • Tự động rửa và làm khô nhớt kế bằng 2 loại dung môi
 • Nhớt kế với thang đo 100 bước tùy chọn cho khoảng đo thấp nhất là 0,15cst đến cao nhất là 25000 sct
 • Tự động tính chỉ số độ nhớt Viscosity Index nếu mẫu được đo độ nhớt ở 40°C và 100°C
 • 10000 kết quả có thể lưu trong bộ nhớ máy hoặc xuất dữ liệu qua ngõ USB
 • Dữ liệu đo có thể xuất ra dạng file TAB hoặc CSV file để lưu trữ hoặc xuất vào mạng LIMS hoặc dưới dạng file Excel
 • Khi sử dụng 1 máy vi tính thì có thể điều khiển nhiều máy đo độ

Thông số kỹ thuật model U-VISC 120:

 • Tổng số mẫu đo: 32
 • Số nhớt kế: 2
 • Số bể ổn nhiệt: 1
 • Số vị trí mẫu mỗi kênh nhớt kế: 16 mẫu
 • Khoảng đo độ nhớt: 0,15 đến 25000 cSt  khảo sát tại 40°C
 • Khoảng nhiệt độ đo: từ 15°C đến 150°C *
 • Độ ổn định nhiệt độ:

 +/- 0,01°C tại khoảng đo 15 - 100°C

 +/- 0,03°C cho khoảng đo đến 150°C

 • Độ chính xác đo thời gian chảy: 0,001 giây
 • Thể tích mẫu sử dụng: 8 - 16ml
 • Thể tích dung môi cần dùng để rửa ống nhớt kế:  12 - 15ml
 • Loại nhớt kế sử dụng: kiểu Ubbelohde
 • Cảm biến đo độ nhớt: thermal/optical
* khi đo ở nhiệt độ gần hoặc thấp hơn nhiệt độ phòng cần kết nối thiết bị làm lạnh tuần hoàn