Close

Máy đo độ nhớt tự động U-VISC 110

Model: U-VISC 110
Hãng: OMNITEK
Xuất xứ: HÀ LAN

 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D445, D446, ISO3104, ISO3105, IP 71
 • Thiết bị hoạt động hoàn toàn tự động
 • Làm việc độc lập với màn hình cảm ứng hoặc dùng chung với máy vi tính
Danh mục: ,

Model U-VISC 110

 • Gồm 1 bể ổn nhiệt, làm việc đến 150°C
 • Số nhớt kế lắp trong bể: 1 cái
 • Khây lấy mẫu tự động 16 vị trí
 • Tự động rửa và làm khô nhớt kế bằng 2 loại dung môi
 • Nhớt kế với thang đo 100 bước tùy chọn cho khoảng đo thấp nhất là 0,15cst đến cao nhất là 25000 sct
 • Tự động tính chỉ số độ nhớt Viscosity Index nếu mẫu được đo độ nhớt ở 40°C và 100°C
 • 10000 kết quả có thể lưu trong bộ nhớ máy hoặc xuất dữ liệu qua ngõ USB
 • Dự liệu đo có thể xuất ra  dạng file TAB hoặc CSV file để lưu  trữ hoặc xuất vào mạng LIMS hoặc dưới dạng file Excel
 • Khi sử dụng 1 máy vi tính thì có thể điều khiển nhiều máy đo độ nhớt

 

Thông số kỹ thuật model U-VISC 110:

 • Tổng số mẫu đo: 16
 • Số nhớt kế: 1
 • Số bể ổn nhiệt: 1
 • Số vị trí mẫu mỗi kênh nhớt kế: 16 mẫu
 • Khoảng đo độ nhớt: 0,15 đến 25000 cSt khảo sát tại 40°C
 • Khoảng nhiệt độ đo: từ 15°C đến 150°C *
 • Độ ổn định nhiệt độ:

+/- 0,01°C tại khoảng đo 15 – 100°C

+/- 0,03°C cho khoảng đo đến 150°C

 • Độ chính xác đo thời gian chảy: 0,001 giây
 • Thể tích mẫu sử dụng: 8 - 16ml
 • Thể tích dung môi cần dùng để rửa ống nhớt kế:  12 - 15ml
 • Loại nhớt kế sử dụng: kiểu Ubbelohde
 • Cảm biến đo độ nhớt: thermal/optical
* khi đo ở nhiệt độ gần hoặc thấp hơn nhiệt độ phòng cần phải kết nối thiết bị làm lạnh tuần hoàn