Close

Hệ thống chưng cất chân không dầu thô Potstill PETRODIST 200 HV

Model: PETRODIST 200 HV

Hãng sản xuất: Pilodist

Xuất xứ: Đức

Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D5236

  • Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D5236
  • Dùng chưng cất mẫu dầu thô với áp suất chân không rất sâu và đạt 600oC AET
  • Bình và cột chưng cất bằng thép không ghỉ
  • Dầu Dầu thô được nạp vào bình thép không gỉ 33L để nạp 10-22L dầu thô và được đun nóng bằng bếp gia nhiện nâng hạ tự động. Bếp gia nhiệt có 3 vùng gia nhiệt ngang có thể được kích hoạt hoặc khử kích hoạt theo mức độ làm đầy của bình. Tất cả các hơi bốc lên đều đi qua cột thép không gỉ DN 100 và được ngưng tụ trong một bình ngưng thẳng đứng tích hợp. Một thiết bị ngưng tụ hiệu suất cao bổ sung làm bằng thủy tinh borosilicate được đặt trên đỉnh của công trình cột là cần thiết để ngưng tụ tất cả các thành phần sôi nhẹ còn lại.
  • Tất cả các sản phẩm ngưng tụ đang được lấy ra bằng bơm nạp vào bộ thu nhận phân đoạn, cung cấp 10 ống thu  có thể tích 1L mỗi cái. Bộ thu phân đoạn với ống  thu có thể được thay thế trong quá trình hoạt động. Quá trình xả đang được thực hiện độc lập với áp suất hệ thống hiện tại (khí quyển hoặc chân không) để tránh bất kỳ sự xả thủ công nào giữa các điều kiện áp suất khác nhau. Toàn bộ quá trình chưng cất có thể được quang sát mọi lúc bằng cửa sổ thủy tinh borosilicate 3.3, một cửa sổ xem trong bình, bình ngưng và máy thu phóng trung gian thủy tinh, nằm giữa bơm và cột.
  • Việc chưng cất được thực hiện trong một số bước áp suất (khí quyển và chân không) cho đến khi nhiệt độ tương đương với khí quyển (AET) là 600°C. Trong quá trình chưng cất mẫu cặn có thể được tự động lấy vào bộ thu phân đoạn khác cho cặn thông qua bơm bánh răng kín chân không. Khi đạt được nhiệt độ cuối cùng và quá trình chưng cất xong, cặn nóng trong bình cũng có thể được thải ra từ đáy bình.
  • Hệ thống điều khiển quá trình PILODIST dựa trên PC bao gồm kiểm soát nhiệt và chân không cũng như hiển thị và lưu trữ tất cả các giá trị quá trình quan trọng:

Nhiệt độ của bếp (PT 100)

Nhiệt độ của sản phẩm trong bình (PT 100)

Nhiệt độ của hơi (PT 100)

Áp suất chưng cất (0-100Torr)

  • Nhiệt độ khí quyển và qui đổi tương đương được tính toán và hiển thị tự động.
  • Để giữ cho tất cả các sản phẩm lỏng trong toàn bộ quá trình bao gồm cả việc thu nạp tất cả các dòng đang được đun nóng bằng thiết bị ổn nhiện tuần hoàn. Một bộ điều nhiệt tuần hoàn hiệu suất cao thứ hai cho thiết bị ngưng tụ chính trên cùng với hiệu suất làm mát cao đảm bảo ngưng tụ tất cả các sản phẩm.