Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

- Dùng xác định hàm lượng nước trong dầu, xăng
DO, và dung môi, dược phẩm, thực phẩm, sơn…
Chi tiết

Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

- Dùng xác định hàm lượng nước trong dầu, xăng
  DO, và dung môi, dược phẩm, thực phẩm, sơn…
- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM E203 và E1064, D6304
- Dùng xác định hàm lượng nước song song
  đồng thời cùng lúc 2 mẫu theo 2 tiêu chuẩn
  E203 và E1064, D6304
- Khoảng đo: 1ppm đến 100% nước trong mẫu
  10microgram đến 999mg nước có trong mẫu
- Độ nhạy: 0,1 microgram nước
- Màn hình màu tinh thể lỏng 5,7inch hiển thị kết quả
  hàm lượng nước, lượng nước đo được, lượng chất chuẩn
  tiêu tốn, điện thế đồng thời.
- Báo cáo kết quả đáp ứng GLP
- Bộ nhớ 20 phương pháp lặp sẵn, 50 phương pháp cho
- dành riêng cho người sử dụng
- 200 kết quả lưu được trong bộ nhớ trong của máy hoặc
  qua thẻ nhớ USB bên ngoài
- Tự động chuẩn hóa điện cực đo đễ sẵn sàng chuẩn độ
- Giao diện RS232 kết nối máy vi tính, máy in, cân
- Điều kiện môi trường sử dụng:
- Nhiệt độ từ 15 đến 40oC
- Độ ẩm: đến 85% không ngưng tụ
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50Hz
Cung ấp kèm theo
- Máy khuấy từ và thanh khuấy
- Máy in (tích hợp trong máy chính) và 5 cuộn giấy in
- Chất hút ẩm 100g
- Cốc chuẩn độ 150ml
- Điện cực chỉ thị Platin
- Điện cực Generator
- Buret tự động 10ml
- Bình xả 500ml
- Màn tiêm mẫu, 100 tấm
- Kim tiêm mẫu bằng thủy tinh 1ml