Nhiệt Kế Thuỷ Ngân Của Kessler

Nhiệt Kế Thuỷ Ngân Của Kessler
Chi tiết

Nhiệt Kế Thuỷ Ngân Của Kessler

Cung cấp các loại nhiệt kế thuỷ ngân cũng như nhiệt kế rượu
với rất nhiều các khoảng đo khác nhau nhiệt độ
dương cũng như nhiệt độ âm
Với nhiều cấp chính xác khác nhau tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng