Thiết Bị Làm Lạnh Tuần Hoàn Của Tamson Model: TLC 10-3, TLC 15-5, TLC 30-5

Thiết Bị Làm Lạnh Tuần Hoàn Của Tamson
Model: TLC 10-3, TLC 15-5, TLC 30-5
Chi tiết

Thiết Bị Làm Lạnh Tuần Hoàn Của Tamson
Model: TLC 10-3, TLC 15-5, TLC 30-5

Thiết bị hoạt động với nhiệt độ
(-10°C ->150°C) đối với TLC 10-3
(-15°C ->120°C) đối với TLC 15-5
(-30°C ->120°C) đối với TLC 30-5
Dung tích bể từ 3 -> 5L
Thiết bị được làm từ thép không gỉ
và có dùng bể này với mục đích làm lạnh
hoặc tuần hoàn nhiệt.