Подробнее на сайте: https://bundlenews.ru https://foremostnews.ru https://dashnews.ru https://allnightnews.ruhttps://unonews.ru https://newsentire.ruhttps://newsdone.ruhttps://mirrornews.ru
https://stacknews.ruhttps://principalnews.ru
https://newsfire.ruhttps://newscatch.ruhttps://hundrednews.ruhttps://newsplain.ru https://newsdeliver.ru

Chuẩn Độ Thể Tích Và Coulometric Karl Fischer Model CA-200

PDFEmail
Bộ phối khí và những phụ kiện cho dãy rộng mẫu.
Phát triển phương pháp dễ dàng với chương trình điều khiển nhiệt độ bước.
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Nhà sản xuất: MITSUBISHI
Chi tiết

CA-200 là thiết bị Karl Fischer phân tích thể tích và Coloumetric.

 • Bộ phối khí và những phụ kiện cho dãy rộng mẫu.
 • Phát triển phương pháp dễ dàng với chương trình điều khiển nhiệt độ bước.
 • Phần mềm Windows cơ bản.
 • Dễ dàng xem trạng thái hệ thống, lý tưởng cho việc sử dụng thường xuyên và phát triển phương pháp.
 • Đặc tính chuẩn bao gồm số Bromine và mục lục đo lường Bromine.
 • Phép đo thể tích Karl Fischer tinh khiết đơn.

Các ứng dụng:

 • Trong ngành dược.
 • Nhựa.
 • Thực phẩm.
 • Dầu.
 • Dung môi và nhiều hơn nữa.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.