HVDSA

HVDSA là công ty chuyên thiết kế, sản xuất các thiết bị kiểm tra điện áp cao cũng như các thiết bị trong ngành công nghiệp điện như thiết bị đo điện áp đánh thủng trong dầu model BA60,BA75....hoặc thiết bị kiểm tra điện áp cao phổ biến HVA34 7 trong 1 cũng như hệ thống xác định vị trí rò rỉ dầu trong cáp điện...