Phân Cực Kế Để Bàn Của Kruss Model: P1000

PDFEmail
Phân Cực Kế Để Bàn Của Kruss Model: P1000


- Phân cực kế P1000 có giá đỡ làm bằng kim loại chất lượng
cao và khoang chứa mẫu cho tube có thể lên đến 220mm chiều dài
- Phân cực kế được trang bị với a swivel-mounted cover và
kính phân cực, bộ phân tích và phụ kiện kèm theo
Thông số kỹ thuật
- Khoảng đo: 2 semi-circles (0 - 180o)
- Tube thủy tinh:100 và 200 mm
- Độ chia: 1o
- Độ đọc chính xác: 0.05o
- Nguồn sáng: LED 589 nm
Rating: Not Rated Yet
Manufacturer: KRUSS
Description

Phân Cực Kế Để Bàn Của Kruss Model: P1000


- Phân cực kế P1000 có giá đỡ làm bằng kim loại chất lượng
  cao và khoang chứa mẫu cho tube có thể lên đến 220mm chiều dài
- Phân cực kế được trang bị với a swivel-mounted cover và
  kính phân cực, bộ phân tích và phụ kiện kèm theo
Thông số kỹ thuật
- Khoảng đo: 2 semi-circles (0 - 180o)
- Tube thủy tinh:100 và 200 mm
- Độ chia: 1o
- Độ đọc chính xác: 0.05o
- Nguồn sáng: LED 589 nm

Reviews

There are yet no reviews for this product.