Thiết Bị Chưng Cất Dầu Thô Theo Tiêu Chuẩn ASTM D5236 Của Pilodist Model: 200CC

PDFEmail
Thiết Bị Chưng Cất Dầu Thô Theo Tiêu Chuẩn ASTM D5236 Của Pilodist Model: 200CC
Rating: Not Rated Yet
Manufacturer: PILODIST
Description

Thiết Bị Chưng Cất Dầu Thô Theo Tiêu Chuẩn ASTM D5236 Của Pilodist Model: 200CC

Hệ thống chưng cất dầu thô theo tiêu chuẩn ASTM D5236
được điều khiển thông qua hệ thống xử hoàn toàn tự động
Hệ thống chưng cất này được dùng cho các thành phần hợp
chất Hydrocarbon nặng theo phương pháp chưng cất chân không
Hệ thống được thiết kế với độ an toàn rất cao do đó không cần
giám sát trong suốt quá trình chưng cất
Thiết bị có thể hiển thị các thông tin cũng như thông số đầu vào
ra màn hình cũng như in các kết quả đo và đồ thị chưng cất

Thông Số Kĩ Thuật:


Flask sizes                              2, 4, 6, 10, 20 L
Receiver capacity                    12 x 500 ml (24x250 ml upon request)
Operating temperature            up to 400° C (750° F)
Final cut temperature              up to 565° C AET (1050° F)
Max ambient temperature       25° C
Operating pressure vacuum     down to 0.1 Torr
Mains supply                          3 x 208 – 250 V, 50 Hz (60 Hz upon request)
Power consumption                 5000 W
Dimensions (w x h x d)           1.60 x 2.20 x 0.90 m

Reviews

There are yet no reviews for this product.