Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Nhiệt kế điện tử ThermoProbe TP9-A

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Master TOF Time Of Flight MS Plus của DANI

Details

Dụng Cụ Lấy Mẫu Trong Xăng Dầu Của Kessler

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: LabTower EDI

Details

Thiết Bị Đo Phân Tử Lượng Của PSI Model 5009 CRYETTE WR

Details

Tỉ Trọng Kế Của Kessler

Details

Thiết Bị Đo Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: S230

Details

Thiết Bị Chưng Cất Tự Động Của Normalab Model: NDI 450

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Trong Dầu Của Markus Klotz Model: Abakus Mobil Fluid-V4A

Details

Chớp cháy cốc kín D93

Details

Phụ Tùng Sắc kí Của Valco

Details

Thiết Bị Làm Lạnh Tuần Hoàn Của Tamson Model: TLC 10-3, TLC 15-5, TLC 30-5

Details

máy tách nước

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo Model: MS 4002S

Details

Pharma Cosmetic

Phân Cực Kế Để Bàn Của Kruss Model: P1000

Details

Cân Phân Tích Trong Phòng Thí Nghiệm Mettler Toledo Model: MS104S

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Thực Phẩm, Đồ Uống Của SPX Dòng Lightnin Model: 70/80 series

Details

Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Của Mitsubishi Model KF-21

Details

Thiết Bị Đo pH Cầm Tay Mettler Toledo Model: SG2 Sevengo

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Genpure Pro

Details

Thiết Bị Đo Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: S230

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: Sonica 3200ETH

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Nano Pure

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo Model: MS 4002S

Details

Phụ Tùng Sắc kí Của Valco

Details

Thiết Bị Đo pH/Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: Sevenmulti S40

Details

Super-Nuova™ Digital Hotplates

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380R

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details