Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Áp Suất Hơi Bảo Hoà Xăng Tự Động Của Eralytic Model: EV 01, EV 02

Details

Thiết Bị Chưng Cất Dầu Thô Theo Tiêu Chuẩn ASTM D5236 Của Pilodist Model: 200CC

Details

Hệ Thống Kiểm Tra Điện Áp Cao Của HVDSA Model: HVA34

Details

Thiết Bị Khuấy Bồn Bể Của SPX Process Model: Belt Driven Mixer

Details

Tỉ Trọng Kế Của Kessler

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo Model: MS 4002S

Details

Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Chớp Cháy Cốc Hở Tự Động Của Normalab Model: NLC 440

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Chớp cháy cốc kín D93

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Genpure Pro

Details

Thiết Bị Đo Điểm Băng Của PSI Model 5009 CRYETTE WR

Details

Thiết Bị Đo Hàm Lượng S, N, Cl, Halogen Trong Dầu Của Mitsubishi Model NSX-2100H

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Và Coulometric Karl Fischer Model CA-200

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: GenPure

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: LabTower EDI

Details

Pharma Cosmetic

Phân Cực Kế Tự Động Của Kruss Model: P8000

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Thế Tự Động Của Mitsubishi Model GT200

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Thiết Bị Đo Độ Khúc Xạ của Kruss Model: DR6000, DR6100, DR6200, DR6300

Details

Hoá Chất, Chất chuẩn Của VHG

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Của Mitsubishi Model KF-21

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo MS 6002SDR

Details

Super-Nuova™ Digital Hotplates

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo Model: MS 4002S

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: LabTower EDI

Details

Kruss Automatic Melting Point Meter Model: M5000

Details

Thiết Bị Đo Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: S230

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm Dòng Lightnin Của SPX Model: RSE

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: Sonica 3200ETH

Details

Master TOF Time Of Flight MS Plus của DANI

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details