Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo MS 6002SDR

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Thế Tự Động Của Mitsubishi Model GT200

Details

Thiết Bị Phân Tích Xăng, Dầu Diesel Và Dầu Jet Của Eralytic Model ES 01

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: GenPure

Details

Thiết Bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D1160 Pilodist Model: Petrodist 300CC

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Bể đo độ nhớt TamSon Model: TV2000

Details

Tỉ Trọng Kế Của Kessler

Details

Cetane

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ML204

Details

Thiết Bị Phân Tích Nguyên Tố Của Ametek Model: Phoenix II XRF

Details

Thiết Bị Phân Tích Hàm Lượng Ẩm Trong Nhiều Loại Khí Của Process Instrument Model: 303B

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Trong Dầu Của Markus Klotz Model: Abakus Mobil Fluid-V4A

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Của Markus Klotz Model: PZG4

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Loại II Của Thermo Model: TII

Details

Pharma Cosmetic

Master TOF Time Of Flight MS Plus của DANI

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380R

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: GenPure

Details

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất của Mitsubishi Model: Loresta-GP MCP-T600

Details

Phân Cực Kế Tự Động Của Kruss Model: P8000

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: LabTower EDI

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Thực Phẩm, Đồ Uống Của SPX Dòng Lightnin Model: 70/80 series

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ML204

Details

Cân Phân Tích Trong Phòng Thí Nghiệm Mettler Toledo Model: MS104S

Details

Thiết Bị Khuấy Để Bàn Dòng Lightnin Của SPX Model: G Series

Details

Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: MS204S

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380

Details

Cân Kĩ Thuật Mettler Toledo Model: MS 4002S

Details

Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details