Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Chuẩn Độ Thể Tích Và Coulometric Karl Fischer Model CA-200

Details

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất Cầm Tay Của Mitsubishi Model: LORESTA-EP MCP-T360

Details

Chớp cháy cốc hở D92

Details

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Của Tamson Model: TV4000, TV7000

Details

Đo độ dẫn điện

Details

Thiết Bị Phân Tích Xăng, Dầu Diesel Và Dầu Jet Của Eralytic Model ES 01

Details

Thiết Bị Chưng Cất Của Pilodist Model: HRS 300C

Details

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Bán Tự Động Của Tamson Model: TV2000AKV

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất của Mitsubishi Model: Loresta-GP MCP-T600

Details

Hệ Thống Chưng Cất Đa Dụng Của Pilodist Model: Pilodist 104

Details

Thiết Bị Khuấy Bồn Bể Của SPX Process Model: Belt Driven Mixer

Details

Thiết Bị Kiểm Tra Điện Áp Cao Tổng Quát Của HVDSA Model: HVA94

Details

Thiết Bị Phân Tích Nguyên Tố Của Ametek Model: Phoenix II XRF

Details

Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Chớp Cháy Cốc Kín Của Normalab Model: NPM 440

Details

Pharma Cosmetic

Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Nano Pure

Details

Nhiệt Kế Thuỷ Ngân Của Kessler

Details

Thiết Bị Đo pH/Ion của Mettler Toledo Model:S220

Details

Thiết Bị Phân Cực Kế Đo Độ Đường Tự Động Của Kruss Model: PS 8000

Details

Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System

Details

Hệ Thống Cất Nước Của Thermo Barnstead Classic Stills

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: 2200 ETH

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Của Mitsubishi Model KF-21

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ML204

Details

Thiết Bị Khuấy Trộn Dùng Trong Ngành Thực Phẩm, Hoá Chất Của SPX

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Và Coulometric Karl Fischer Model CA-200

Details

Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Thực Phẩm, Đồ Uống Của SPX Dòng Lightnin Model: 70/80 series

Details

Thiết Bị Cất Nước Của Thermo Barnstead Mega Pure Glass Still

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: EPA 20

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details