Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Tỉ Trọng Kế Của Kessler

Details

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất của Mitsubishi Model: Loresta-GP MCP-T600

Details

Thiết Bị Chưng Cất Tự Động Của Normalab Model: NDI 450

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm Dòng Lightnin Của SPX Model: RSE

Details

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Bán Tự Động Của Tamson Model: TV2000AKV

Details

Thiết bị chưng cất hàm lượng thấp Pilodist Model: MRS 255

Details

Sắc kí Dùng Cho Khí Thiên Nhiên Xách Tay Của Chandler Model: 292B

Details

Cimarec+™ Stirring Hotplates Series

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Của Markus Klotz Model: TCC

Details

Thiết Bị Đo Áp Suất Hơi Bảo Hoà AD Systems Model: Auto REID

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Của Markus Klotz Model: PZG4

Details

Thiết Bị Đo Hạt Trong Dầu Của Markus Klotz Model: PCSS Fluid

Details

Sắc kí Khí Dòng Master Của DANI

Details

máy tách nước

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Và Coulometric Karl Fischer Model CA-200

Details

Pharma Cosmetic

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: Sonica 3200ETH

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: Genpure Pro

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: ML204

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380

Details

Thiết Bị Cất Nước Của Thermo Barnstead Mega Pure Glass Still

Details

Cân Phân Tích Trong Phòng Thí Nghiệm Mettler Toledo Model: MS104S

Details

Nhiệt Kế Thuỷ Ngân Của Kessler

Details

Master TOF Time Of Flight MS Plus của DANI

Details

Thiết Bị Đo Độ Khúc Xạ của Kruss Model: DR6000, DR6100, DR6200, DR6300

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: 2200 ETH

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Và Coulometric Karl Fischer Model CA-200

Details

Thiết Bị Khuấy Để Bàn Dòng Lightnin Của SPX Model: G Series

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Barnstead™ MicroPure™ Water Purification System

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: LabTower EDI

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details