Welcome to Website of Sao Viet Technologies Co. Ltd

about

Sao Viet technologies is one of leading company 

which is familiar with supplying analyzers in 

laboratory with many fields of petroleum - petrochemicals, 

pharmaceutics, cosmetics, foods, environments, 

paints and solvents. Established in 2006, we have now 

represented in World's famous brands such as 

Ametek (USA), Eralytics (Austria), YoungLin (Korea),

Mitsubishi (Japan),VICI (Switzerland), Normalab (France), 

Tamson (Holand)

More

Petroleum

Thiết Bị Phân Tích Xăng, Dầu Diesel Và Dầu Jet Của Eralytic Model ES 01

Details

Thiết Bị Đo Hạt Trong Dầu Của Markus Klotz Model: PCSS Fluid

Details

Thiết Bị Đo Hàm Lượng Lưu Huỳnh Trong Dầu Của Mitsubishi Model NSX-2100V

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

Details

Thiết Bị Phân Tích Khối Phổ Của Dycor

Details

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Âm Của Tamson Model: TV-12LT

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Thiết Bị Đo Điện Áp Đánh Thủng Của HVDSA Model: BA100

Details

Thiết Bị Chưng Cất Của Pilodist Model: HRS 300C

Details

Thiết Bị Đo Điện Áp Đánh Thủng Của HVDSA Model: BA60

Details

Cân Kỹ Thuật Mettler Toledo MS 303S

Details

Thiết Bị Tuần Hoàn Nhiệt Của Tamson Model: TC16, TC40, TC58

Details

Thiết Bị Đếm Hạt Của Markus Klotz Model: TCC

Details

Thiết Bị Khuấy Trong Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm Dòng Lightnin Của SPX Model: RSE

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Pharma Cosmetic

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất Cầm Tay Của Mitsubishi Model: LORESTA-EP MCP-T360

Details

Thiết Bị Đo Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: S230

Details

Thiết Bị Rửa Siêu Âm Của Soltec Model: Sonica 3200ETH

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: LabTower EDI

Details

Thiết Bị Quay Li Tâm Của Hettich Model: ROTINA 380

Details

Thiết Bị Đo Điện Trở Suất của Mitsubishi Model: Loresta-GP MCP-T600

Details

Cân phân tích Mettler Toledo Model: MS304S

Details

Thiết Bị Đo pH/Độ Dẫn Điện Mettler Toledo Model: Sevenmulti S40

Details

Super-Nuova™ Digital Hotplates

Details

Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

Details

Tỉ Trọng Kế Của Kessler

Details

Thiết Bị Lọc Nước Siêu Sạch Của Thermo Model: GenPure

Details

Thiết Bị Nung Đốt Mẫu Phân Tích Sắc Kí Ion Của Mitsubishi Model: AQF 2100H

Details

Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008

Details

Chuẩn Độ Thể Tích Của Mitsubishi Model KF-21

Details

Cân Phân Tích Mettler Toledo Model: MS204S

Details

Alloy, RoHS

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TRONG THÉP VÀ HỢP KIM MODEL: ElvaX

Details

Gold - Jewelry

MÁY ĐO TUỔI VÀNG CẦM TAY MODEL: ElvaX ProSpector

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG XÁCH TAY MODEL: ElvaX Mobile

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Industrial

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ElvaX Mini

Details

MÁY ĐO TUỔI VÀNG MODEL: ELVAX JEWELRY LAB

Details

Toys

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM XÁCH TAY MODEL: ELVAX MOBILE

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM CẦM TAY MODEL: ElvaX Prospector

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX industrial

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX Light SDD

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX

Details

MÁY PHÂN TÍCH ĐỘC TỐ TRONG ĐỒ CHƠI TRẺ EM MODEL: ElvaX mini

Details