MARKUS KLOTZ

Markus Klotz là công ty sản xuất các thiết bị phân tích các chỉ tiêu trong xăng dầu như thiết bị đếm hạt với khả năng nhận diện nhiều kích cỡ hạt khác nhau...