KRUSS

Kruss (Đức) công ty chuyên sản xuất các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm, môi trường như máy đo độ khúc xạ tự động, máy phân cực kế tự động, máy đo tỉ trọng...