Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

PDFEmail
Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

- Dùng xác định hàm lượng nước trong dầu, xăng
DO, và dung môi, dược phẩm, thực phẩm, sơn…
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Nhà sản xuất: MITSUBISHI
Chi tiết

Thiết Bị Chuẩn Độ Karl Fischer Song Song Của Mitsubishi Model: CA 200, KF 200

- Dùng xác định hàm lượng nước trong dầu, xăng
  DO, và dung môi, dược phẩm, thực phẩm, sơn…
- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM E203 và E1064, D6304
- Dùng xác định hàm lượng nước song song
  đồng thời cùng lúc 2 mẫu theo 2 tiêu chuẩn
  E203 và E1064, D6304
- Khoảng đo: 1ppm đến 100% nước trong mẫu
  10microgram đến 999mg nước có trong mẫu
- Độ nhạy: 0,1 microgram nước
- Màn hình màu tinh thể lỏng 5,7inch hiển thị kết quả
  hàm lượng nước, lượng nước đo được, lượng chất chuẩn
  tiêu tốn, điện thế đồng thời.
- Báo cáo kết quả đáp ứng GLP
- Bộ nhớ 20 phương pháp lặp sẵn, 50 phương pháp cho
- dành riêng cho người sử dụng
- 200 kết quả lưu được trong bộ nhớ trong của máy hoặc
  qua thẻ nhớ USB bên ngoài
- Tự động chuẩn hóa điện cực đo đễ sẵn sàng chuẩn độ
- Giao diện RS232 kết nối máy vi tính, máy in, cân
- Điều kiện môi trường sử dụng:
- Nhiệt độ từ 15 đến 40oC
- Độ ẩm: đến 85% không ngưng tụ
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50Hz
Cung ấp kèm theo
- Máy khuấy từ và thanh khuấy
- Máy in (tích hợp trong máy chính) và 5 cuộn giấy in
- Chất hút ẩm 100g
- Cốc chuẩn độ 150ml
- Điện cực chỉ thị Platin
- Điện cực Generator
- Buret tự động 10ml
- Bình xả 500ml
- Màn tiêm mẫu, 100 tấm
- Kim tiêm mẫu bằng thủy tinh 1ml

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.