Thiết Bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D1160 Pilodist Model: Petrodist 300CC

PDFEmail
Thiết Bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D1160 Pilodist Model: Petrodist 300CC
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Nhà sản xuất: PILODIST
Chi tiết

Thiết Bị Chưng Cất Tự Động Theo ASTM D1160 Pilodist Model: Petrodist 300CC

Hệ thống chưng cất tự động hoàn toàn theo ASTM D1160. Là hệ thống
dùng xác định điểm sôi cho các sản phẩm dầu thô
Những tính năng đặc biệt trên Petrodist 300CC:
- Các thông số đầu vào và đầu ra đều được kiểm soát bởi
  máy tính và hiển thị ra màn hình. Các thông số chưng cất cũng
  như đồ thị chưng cất cũng đều được in ra ngoài
- Menu điều khiển rất trực quan và không phức tạp
- Việc chọn lựa thông số cho kiểm tra mẫu rất dễ dàng
- Mức độ an toàn của hệ thống là rất cao và đáng tin cậy.
- Các kết quả đều được lưu lại do đó rất dễ dàng
   truy suất dữ liệu chưng cất cũng như đồ thị chưng cất.

Thông Số Kĩ Thuật:

Flask sizes                                       500 ml
Flask charge                                    200 ml
Operating temperature                     up to 400° C (750° F)
Final cut temperature                       up to 550° C AET (1020° F)
Max ambient temperature                25° C
Operating pressure vacuum              down to 1 Torr
Mains supply                                   208 – 250 V, 50 Hz (60 Hz upon request)
Power consumption                          3500 W (without options)
Dimensions (w x h x d)                    approx 0.65 x 0.64 x 0.96 m

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.