Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008

PDFEmail
Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008


Ứng dụng trong các ngành sau :
+ Bột giấy và giấy công nghiệp
+ Công nghiệp hóa chất
+ Ngành công nghiệp nước giải khát
+ Công ghiệp thực phẩm
+ Đường và các ngành công nghiệp chất ngọt
+ Dệt may công nghiệp
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Nhà sản xuất: KRUSS
Chi tiết

Khúc Xạ Kế Để Bàn Của Kruss Model: AR2008


Ứng dụng trong các ngành sau :
+ Bột giấy và giấy công nghiệp
+ Công nghiệp hóa chất
+ Ngành công nghiệp nước giải khát
+ Công ghiệp thực phẩm
+ Đường và các ngành công nghiệp chất ngọt
+ Dệt may công nghiệp
- Màn hình hiển thị LCD
Khoảng đo:
+ Độ Brix : 0 – 95% Brix
+ Chiết xuất: 1.3000 – 1.7200 nD
+ Nhiệt độ đo: 0 – 990C
- Độ chính xác : 0,0002 nD / 0,1 %Brix
- Độ phân giải : 0.1% Brix / 0.10C
- Nguồn ong : đèn LED, bước ong 589 nm
- Giao diện : RS 232 và RS 422
- Bù trừ nhiệt độ: 0-900C
- Kích thước : 240x110x290 mm
- Nguồn điện : 115/230 V, 50/60 Hz

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.